środa, 29 stycznia 2014

Czy Polska może być atrakcyjna dla Szwajcarii?

Polska może być atrakcyjna dla Szwajcarii - uważa Bronisław Komorowski. Przywódca Federacji Szwajcarskiej gości dziś w naszym kraju. To pierwsza oficjalna wizyta Didera Burkhaltera od czasu, gdy 1 stycznia 2014 objął urząd prezydenta.
Bronisław Komorowski powiedział w trakcie wspólnego briefingu prasowego, że nasz kraj może przyciągnąć Szwajcarów, bo jest atrakcyjny gospodarczo. Z kolei Polska może korzystać z doświadczeń i zdolności Szwajcarii, która swój dobrobyt buduje od wielu lat - dodał.
Prezydent powiedział, że Polska może wzorować się między innymi na dobrym systemie szkolnictwa zawodowego, jaki jest w Szwajcarii. Chodzi o jednoczesną naukę w szkole i wybranej firmie.
Komorowski dziękował też władzom szwajcarskim za zainteresowanie sprawą Ukrainy. Zarówno Polska, jak i Szwajcaria opowiadają się za kontynuowaniem dialogu obu stron ukraińskiego konfliktu i szukaniem rozwiązań, które powstrzymałyby ryzyko użycia siły i pogłębienia kryzysu.
Prezydenci omówili także sytuację Muzeum Polskiego w Rapperswil. Liczącej blisko półtora wieku placówce grozi eksmisja z XIII-wiecznego zamku.
Prezydent Dider Burkhalter spotka się jeszcze dziś z premierem Donaldem Tuskiem oraz z szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim.


źródło: IAR

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Zaniżone stawki dla pracowników w Szwajcarii

Jak możemy przeczytać w artykule zaczerpniętym z PAP Szwajcarski związek zawodowy Unia w wydanym 27.01.2014 komunikacie potępił płacenie polskim robotnikom pracującym na budowie szpitala w Genewie zaniżonej stawki - 8 euro za godzinę, zamiast obowiązującej najniższej minimalnej - 20,55 euro.
"Ten przypadek dotyczy polskiej firmy Blato SP, pracującej jako podwykonawca niemieckiego przedsiębiorstwa Lindner, które zerwało kontrakt ze szpitalem w Genewie" - powiedział agencji France Presse sekretarz generalny związku zawodowego Unia, Alessandro Pelizzari.
Polscy robotnicy przebywają legalnie w Szwajcarii od października 2013 roku. Według Pelizzariego dziewięciu Polaków jest obecnie w Genewie, a czterech z nich rozpoczęło w poniedziałek strajk, aby odzyskać należne pieniądze, szacowane na 60 tys. franków szwajcarskich (50 tys. euro).
"Szef Blato groził im" - twierdzi związkowiec z Unii. Dodał, że robotnicy wnieśli skargę zarówno w sprawie karnej jak i cywilnej.
Jak pisze AFP, związek zawodowy Unia, który twierdzi, że polska firma odmawia robotnikom zapłaty, zażądał od genewskich władz, aby zastąpiła pracodawcę i wypłaciła należne pieniądze.

( fot. Shutterstock)  Źródło: PAP

niedziela, 26 stycznia 2014

Wizyta prezydenta Szwajcarii w Polsce

Wizyta prezydenta Szwajcarii z małżonką w Polsce potrwa dwa dni. Będzie pierwszą wizytą dwustronną Burkhaltera po objęciu przez niego 1 stycznia urzędu prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej.

Wizyta rozpocznie się od powitania w Pałacu Prezydenckim, w którym dojdzie do spotkania obu par prezydenckich i rozmów. Następnie prezydent Szwajcarii złoży wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza i weźmie udział w forum ekonomicznym na Stadionie Narodowym.
Planowane jest również spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, a wcześniej spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, podczas którego ma nastąpić podpisanie polsko-szwajcarskiej umowy o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków i wydawania wiz. Wieczorem szwajcarska para prezydencka zostanie podjęta uroczystą kolacją w Pałacu Prezydenckim.
Drugiego dnia wizyty Burkhalter uda się do Krakowa, gdzie odwiedzi szpital im. Ludwika Rydygiera i spotka się z wybranymi partnerami uczestniczącymi w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy. Następnie uda się na teren byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Wieczorem para prezydencka wróci do Szwajcarii.
- Celem wizyty jest wzmocnienie współpracy dwustronnej i to zarówno w odniesieniu do współpracy gospodarczej, jak i politycznej. Podczas wizyty zostanie przyjęta wspólna deklaracja polsko-szwajcarska, która podsumuje dotychczasową współpracę i wyznaczy nowe kierunki współdziałania polsko-szwajcarskiego – powiedział Jaromir Sokołowski, minister w Kancelarii Prezydenta odpowiedzialny za sprawy zagraniczne.
Jak podkreślił, dla Polski ważne jest zapoznanie się ze szwajcarskimi doświadczeniami w zakresie przepływu technologii z nauki do przemysłu, jak i dualnego systemu kształcenia zawodowego, czyli podejmowania nauki przez uczniów nie tylko w szkołach zawodowych, ale również w przedsiębiorstwach. Tej problematyce będzie poświęcone Polsko-Szwajcarskie Forum Ekonomiczne, które w poniedziałek obaj prezydenci otworzą na Stadionie Narodowym w Warszawie.
- Szwajcarzy są liderami w transferowaniu nowoczesnych rozwiązań naukowych i zaawansowanych technologii z uczelni do przemysłu. Wiele krajów z zainteresowaniem obserwuje szwajcarskie rozwiązania i Polacy nie są tu wyjątkiem - ocenił Sokołowski. Dodał, że kwestie transferu innowacji technologicznych z uczelni do przemysłu oraz dualny system kształcenia zawodowego mają być przedmiotem organizowanych przez prezydenta forów debaty publicznej.
- Wizyta ma również wzmocnić polsko-szwajcarską współpracę na forum międzynarodowym - mówił Sokołowski. Szwajcaria przejęła 1 stycznia br. przewodnictwo w OBWE. Prezydencki minister przypomniał też, że Polska i Szwajcaria należą "do wspólnej konstytuanty w Międzynarodowym Funduszu Walutowym".
Wśród tematów, które zostaną podjęte przez prezydentów, będzie też sytuacja Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Placówce, której historia sięga 1870 r., grozi eksmisja z XIII-wiecznego zamku nad Jeziorem Zuryskim. Muzeum uważane jest za jedną z najciekawszych i najstarszych polskich placówek kulturalnych poza granicami kraju. Założone jako Muzeum Narodowe kilka lat po powstaniu styczniowym służyło zabezpieczeniu polskich zabytków historycznych i propagowaniu spraw polskich. Obecnie przyszłością placówki zajmuje się powołany przez miejscowe władze zespół, który w marcu ma przedstawić nowy plan zagospodarowania zamku.
- Prezydent w rozmowach z prezydentem Szwajcarii podejmie temat Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Zaapeluje do strony szwajcarskiej, by wspólnie ze stroną polską wypracowała rozwiązanie, które usatysfakcjonuje nie tylko miejscowe środowiska, ale również przedstawicieli muzeum, jak i wszystkich Polaków przywiązanych do tej polskiej placówki - powiedział Sokołowski.
Zwrócił przy tym uwagę, że Komorowski docenia rolę muzeum w Rapperswilu "jako bardzo ważnego ośrodka trwania polskości w czasie, kiedy państwa polskiego nie było na mapie Europy". Przypomniał też, że prezydent w 2012 r. spotkał się w rapperswilskim muzeum ze szwajcarską Polonią i podkreślił, że placówka powinna służyć pogłębieniu przyszłej polsko-szwajcarskiej współpracy.
W październiku 2012 r. Komorowski wraz z żoną Anną złożyli wizytę w Szwajcarii na zaproszenie ówczesnej prezydent Konfederacji Szwajcarskiej, przewodniczącej Rady Federalnej Eveline Widmer-Schlumpf. Wcześniej, w czerwcu 2011 r. Polskę odwiedziła ówczesna prezydent Szwajcarii Micheline Calmy-Rey. Spotkała się z Komorowskim i ówczesnym wicepremierem Waldemarem Pawlakiem. Wizyta była związana z rozpoczynającą się 1 lipca 2011 r. polską prezydencją.
Szwajcaria nie ma instytucji głowy państwa. Funkcje reprezentacyjne pełni wybierany na rok przewodniczący Rady Federalnej (rządu), noszący tytuł prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej. Rada Federalna sprawuje najwyższą władzę rządzącą i wykonawczą; składa się z 7 członków (ministrów), wybieranych przez parlament na czteroletnią kadencję. Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament - Zgromadzenie Federalne złożone z Rady Narodowej i Rady Kantonów.
Rada Narodowa (izba niższa) o kadencji czteroletniej liczy 200 deputowanych. Rada Kantonów (izba wyższa) składa się z 46 członków, wybieranych na okres od jednego do czterech lat.

piątek, 24 stycznia 2014

Szwajcaria: konferencja ws. Syrii - protesty

W szwajcarskiej miejscowości Montreux rozpoczęła się w środę międzynarodowa konferencja mająca na celu zakończenie trwającego od prawie trzech lat konfliktu w Syrii. Po raz pierwszy ma dojść do rozmów przedstawicieli Damaszku i opozycji na uchodźstwie. Mała, na co dzień spokojna miejscowość, zamieniła się w najlepiej strzeżony punkt na mapie Europy.

Grupy policjantów w jasnoniebieskich kurtkach przewyższają w tym momencie liczbę pieszych. Najważniejsze budynki, w których przebywać będą politycy, otoczone są kordonem funkcjonariuszy. Zarówno ogrodzenia kompleksu hotelowego w stylu Beaux-Arts, jak i miejskiego centrum konferencyjnego, zostały pokryte folią z tworzywa sztucznego w kolorze białym, aby nie było widać osób tam przebywających.

Źródło: New York Times, PAP

poniedziałek, 20 stycznia 2014

System finansowania obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii

Zaglądając dzisiaj w zakamarki tego w jaki sposób jest finansowany system ubezpieczeń zdrowotnych należy powiedzieć iż są to ubezpieczenia socjalne, które finansowane są poprzez składki ubezpieczonych.

W systemie tym pobierane są składki od ubezpieczonych i rozdzielane dla tych ,które korzystają z opieki zdrowotnej (należy pamiętać o udziale własnym w kosztach leczenia http://szwajcaria-finanse.blogspot.ch/2014/01/ubezpieczenia-zdrowotne-w-szwajcarii.html

Jak to ma miejsce również w innych ubezpieczeniach w przypadku nadwyżki, nie są one zwracane ubezpieczonym, natomiast gromadzone są w postaci rezerw.

Ubezpieczenia zdrowotne w Szwajcarii- udział własny (franchise)

Dzisiaj kilka słów o tym, na jakich zasadach należy wybierać  udział własny (franszyza) w ubezpieczeniach zdrowotnych w Szwajcarii.

Na początku kilka słów, o tym jakie mamy możliwości, a mianowicie:

Dla dorosłych :
-300.- , 500.- , 1000.- , 1500.- , 2000,-  oraz 2500.-*

Dla dzieci natomiast:
- 0.- , 100.- , 200.-, 300.-, 400.- , 500.- oraz 600.-*

Wybór każdej z tych kwot skutkować będzie, tym ile w danym roku kalendarzowym (franszyza jest brana pod uwagę od 01.01 do 31.12. danego roku) będziemy musieli pokryć kosztów leczenie, lekarstw czy też zabiegów medycznych. 

Generalna zasada jest taka, biorąc pod uwagę osoby dorosłe , aby  przy wyborze wysokości udziału własnego zadać sobie pytanie czy chodzimy do lekarza często (tzn. p. raz,dwa w miesiącu) czy też prawie w ogóle, max. 2 razy w roku.


Zakładając, że często gościmy u lekarzy i potrzebujemy wiele leków, rozsądnym rozwiązaniem jest wybór udziału własnego w wysokości 300 franków.W przypadku, kiedy wizyta u lekarza nie zdarza się często 1-2 razy w roku, wtedy najlepszą z finansowego  punktu widzenia opcją jest udział własny w wysokości 2500.-.

Przy wyborze franszyzy w wysokości np. 300.- czy 500.- koszt miesięczny ubezpieczenia zdrowotnego będzie dużo wyższy niż w przypadku udziału własnego w wysokości 2500.-

Wszystko to warto rozważyć indywidualnie ponieważ na wybór franszyzy wpływa wiele elementów:
- rezerwy finansowe
- stan zdrowia
- okres pobytu w Szwajcarii
- przewidywany koszt leczenia (nie zawsze można 
- inne


Przykład;

Mężczyzna, wiek 26 lat, kanton Neuchatel, Ubezpieczenie X.

Franszyza 2500,-  , koszt miesięczny 297 franków
Franszyza 300,- , koszt miesięczny 409 franków.


 *Niektórzy Ubezpieczyciele nie mają w swojej ofercie wszystkich wyżej wymienionych możliwości wyboru udziału własnego.

Porada:

Warto zastanowić się nad wyborem lub dopasowaniem franszyzy. Często propozycja ubezpieczyciela to 1500 chf, najczęściej z finansowego punktu widzenia jednak jest to najgorsza opcja jaka istnieje. Po dobrym zrozumieniu funkcjonowania franszyzy oraz odpowiednim wyborze mozna zaoszczędzić duże kwoty w przeciągu kilku lat. 

niedziela, 19 stycznia 2014

Ubezpieczenie podstawowe w Szwajcarii- jakie koszty musimy ponieść?

Dzisiaj kilka słów, o tym jakie koszty musimy ponieść korzystając z opieki zdrowotnej w Szwajcarii, a konkretniej, jaki udział w kosztach jest legalnie przewidziany przez prawo dotyczące podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego:

- Roczna franszyza, która dla osób dorosłych wynosi minimum 300.- franków, a dla dzieci 0.-

- Koszty w wysokości 10 % udziału własnego, dla kosztów, które przekraczają wartość franszyzy, maksymalnie do wartości 700.- na rok dla dorosłych oraz maksimum 350.- rocznie dla dzieci

- 15.- franków za każdy dzień spędzony w szpitalu przez osobę dorosłą (wyłączając młodzież uczącą się lub studiującą do 25 roku życia)


Najlepiej jednak jest to zobaczyć na przykładzie:

Osoba dorosła, z udziałem własnym 300.- miała leczenie przez lekarza rodzinnego, którego koszty wynosiły 850 franków,  musiała wykupić leki z listy leków rozpoznanej przez ubezpieczenie podstawowe w kwocie 400.-.

850+400=1250 .-  -  koszt leków oraz leczenia

1250 - 300 = 950.- - kwota leczenia po odjęciu udziału własnego (franchise), od której obliczamy 10% udziału w kosztach.  950 * 10% = 95.-

300 + 95 = 395.- franków

Biorąc pod uwagę iż osoba podana w przykładzie miała udział własny(franchise) 300.- , musiała ona ponieść koszty do jej wysokości(300.-) oraz dodatkowe 10% kosztów przekraczających franszyzę (95.-)

Więcej informacji na temat udziału własnego oraz modeli ubezpieczeń w następnych postach.

piątek, 17 stycznia 2014

Szwajcaria wprowadza ograniczenia dla imigrantów

Szwajcarski rząd postanowił wczoraj, że obywatelom krajów członkowskich UE, którzy przyjeżdżają do Szwajcarii w poszukiwaniu pracy, nie będzie przysługiwała pomoc społeczna.

"Rada Federalna (rząd) zdecydowała, że wprowadzone zostaną ograniczenia na poziomie całego kraju: obywatele UE, którzy przyjeżdżają do Szwajcarii, aby szukać tu pracy, nie będą mieli prawa do pomocy społecznej. Dotyczyć to będzie również ich rodzin" - głosi komunikat Federalnego Urzędu ds. Migracji.

Ponadto osoby pochodzące z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Islandia, Lichtenstein i Norwegia) przebywające w Szwajcarii nie będą mogły zakładać tam działalności gospodarczej, jeśli były bezrobotne przez ostatnie 12 miesięcy.

W Szwajcarii rośnie liczba imigrantów pochodzących z krajów unijnych, podczas gdy napływ ludzi z innych regionów utrzymuje się od lat na tym samym poziomie. W listopadzie 2013 roku w ośmiomilionowej Szwajcarii mieszkało 1,88 mln cudzoziemców, z czego 1,25 mln to osoby z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9 lutego Szwajcarzy mają się wypowiedzieć z referendum na temat inicjatywy populistycznej, liberalno-prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP), która domaga się ograniczenia imigracji poprzez przywrócenie limitów dotyczących zagranicznych pracowników. Zostały one zniesione, gdy Szwajcaria podpisała z UE umowę o swobodnym przepływie obywateli, co miało zagwarantować Szwajcarom pierwszeństwo w dostępie do unijnego rynku pracy - przypomina AFP.

Już w 2012 roku władze w Bernie przywróciły ograniczenia liczby wydawanych zezwoleń na pobyt długoterminowy, przyznawanych obywatelom ośmiu krajów, które weszły do Unii w 2004 r.: Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowenii, Słowacji i Węgier. Wiosną 2013 postanowiono przedłużyć te restrykcje o kolejny rok i rozszerzyć je na pozostałe państwa UE.

źródło: PAP/16.01.2014

Ubezpieczenie podstawowe oraz dodatkowe w Szwajcarii

Jak zapewne wszyscy wiecie ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii można podzielić na :
-podstawowe ubezpieczenie zdrowotne
-dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obligatoryjny czy też fakultatywny charakter ubezpieczeń, to nie jedyna różnica pomiędzy nimi. Jest ich wiele i będę się starał je opisać w kolejnych  postach.

Zaczynając jednak już tej ostatniej różnica pomiędzy ubezpieczeniem podstawowym oraz dodatkowym jest już przy samym ustaleniu ceny, tym iż różnią się one świadczeniami jakie proponują, a także prawo jakie rozstrzyga sytuacje sporne.

Biorąc pod uwagę ten ostatni element to, musimy wiedzieć iż ubezpieczenie podstawowe podlega prawu publicznemu, natomiast ubezpieczenie prywatne podlega pod prawo prywatne.

czwartek, 16 stycznia 2014

Krótka historia ubezpieczeń zdrowotnych w Szwajcarii

Dzisiaj trochę o historii ubezpieczeń zdrowotnych w Szwajcarii.

Już pod koniec XIX wieku, Szwajcarzy zaakceptowali artykuł w Konstytucji mówiący ubezpieczeniu w przypadku choroby czy wypadku.

Prawo federalne dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego (chorobowego oraz wypadkowego) weszło w życie w 1914 roku czyli przed pierwszą wojną światową.

Ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii w takim tym rozumieniu pozsotało niezmienne aż do roku 1964, kiedy to miała miejsce pierwsza rewizja, dzięki której do ubezpieczenia zdrowotnego zostały dołączone świadczenia związane z macierzyństwem.

Kolejna rewizja w roku 1981 przyniosła rozdzielenie ubezpieczenia zdrowotnego na chorobowe oraz wypadkowe i weszło w życiu w 1984 roku. Ubezpieczenie wypadkowe wprowadzało obowiązek ubezpieczenia wszystkich pracowników od wypadków.

Ostatnia rewizja ubezpieczenia zdrowotnego miała miejsce w roku 1996, która wprowadziła przede wszystkim obowiązek ubezpieczenia dla wszystkich osób mieszkających w Szwajcarii.

Ubezpieczenie zdrowotne od tego czasu w mniejszym lub większym stopniu ewoluuje właściwie każdego roku, biorąc pod uwagę świadczenia, które są prane pod uwagę przez ubezpieczenie podstawowe, ich wielkość.
środa, 15 stycznia 2014

Aborcja w Szwajcarii...

Oglądając debatę w telewizji Szwajcarskiej dotyczącej aborcji. Myślę ,że warta uwagi jest ta kwestia, której warunki określone są prawnie.

Biorąc pod uwagę, kwestię aborcji, od roku 2002 w Szwajcarii, aborcja jest świadczeniem, które jest w katalogu świadczeń ubezpieczenia podstawowego.

Patrząc na statystyki, z roku 2012 możemy zauważyć iż dokonano w Szwajcarii ponad 10 000 aborcji.

Ubezpieczenie podstawowe zwraca koszty aborcji, brana jest jednak pod uwagę franszyza. Jest to możliwe w trakcie pierwszych 12 tygodni ciąży bez żadnych konsekwencji prawnych.

Patrząc na koszty aborcji w Szwajcarii, to wahają się one pomiędzy 600, a 1000 franków.

W związku z tym powstaje pytanie, czy aborcja powinna być brana pod uwagę poprzez ubezpieczenie podstawowe, czy jej koszty powinny być zwracane oraz w jakiej wielkości? A może aborcja powinna być traktowana tak jak w Polsce?

Im więcej osób, tym więcej możliwości rozwiązania tej kwestii.

wtorek, 14 stycznia 2014

Brak wyboru ubezpieczenia zdrowotnego ... Co teraz?

Brak wyboru ubezpieczenia zdrowotnego w określonym okresie 3 miesięcy od daty przyjazdu (zapisania się w gminie) do Szwajcarii może być bardzo kosztowne.

Ubezpieczenie zacznie obowiązywać od momentu podpisania dokumentów . Ubezpieczyciel natomiast nie jest zobowiązany ponieść kosztów,które wystąpiły przed podpisaniem umowy z kasą chorych.  W zależności od tego czy spóźnienie jest z naszej winy czy nie, prawo przewiduje i daje możliwość Ubezpieczycielom na naliczenie dodatkowych opłat związanych z opóźnieniem w wyborze ubezpieczenia. Opłaty te mogą być naliczone na okres dwukrotnie dłuższy niż nasze spóźnienie z wyborem ubezpieczenia.

W praktyce wygląda to bardzo różnie i każda kasa chorych w zależności od przyjętych przez siebie warunków, ustala indywidualnie kary.  Nie ma generalnej zasady ile mogą wynosić dodatkowe opłaty.

Z doświadczenia z klientami wiem, iż można się spotkać z różnymi możliwościami, takimi jak dodatkowe opłaty w wysokości na przykład 30% składki. 

Biorąc pod uwagę problemy, szczególnie te administracyjne, jakie mogą na Was czekać przy spóźnieniu się z wyborem podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, lepiej postarać wcześniej porównać i wybrać ubezpieczenie w ustawowym terminie.


Wolny wybór ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii

Warto zauważyć, że ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii biorąc pod uwagę fakt iż jest obowiązkowe nie powstaje automatycznie. Oznacza to, że każda osoba może wybrać sama ubezpieczenie.

Biorąc pod uwagę podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, Ubezpieczyciel ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich osób, i nie może wymagać żadnych badań lekarskich czy też historii ewentualnych chorób.
 
Inaczej sprawa wyglądać będzie z ubezpieczenie dodatkowym, które posiadają niemal wszyscy Szwajcarzy.

niedziela, 12 stycznia 2014

Obowiązek Ubezpieczenia zdowotnego w Szwajcarii

 Na co dzień spotykam się z bardzo wieloma osobami, które przybywają do Szwajcarii i potrzebują ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego chciałbym napisać o kilku sytuacjach ,które mogą być pomocne w tym, aby zrozumieć co mówi prawo oraz jakie możemy spotkać sytuacje w związku z obowiązkiem ubezpieczenia.

Generalnie rzecz biorąc wszystkie osoby, które mieszkają w Szwajcarii bez względu na narodowość są zobowiązane do ubezpieczenia się w okresie 3 miesięcy od momentu przyjazdu (zarejestrowania się w gminie) do Szwajcarii.

Skupiając się na tym jak to działa i z jakimi przypadkami możemy się spotkać ?

Ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii jest obowiązkowe, każda osoba mająca kontrakt o pracę dłuższy niż 3 miesiące ma obowiązek ubezpieczenia od momentu przyjazdu do Szwajcarii ( data zarejestrowania się w gminie)

Ubezpieczyciel jako początek ubezpieczenia określa datę,  która widnieje na naszym pozwoleniu na pobyt.

Jest możliwość odroczenia Ubezpieczenia w pierwszych 3 miesiącach. Należy udać się do kantonalnego urzędu Ubezpieczenia zdrowotnego i złożyć odpowiedni wniosek. Biorąc pod uwagę iż zabezpieczenie w Szwajcarii jest bardzo drogie, a koszty leczenia w większości przypadków takie odroczenie nie jest możliwe.

Dlatego też należy przygotować się na opłątę składek od momentu przyjazdu do Szwajcarii.

W niektórych przypadkach jest możliwość Ubezpieczenia później natomiast sąto bardzo rzadkie sytuacje.

Warto pamiętać iż osoba, która nie ubezpieczy się w ciągu pierwszych 3 miesięcy może być automatycznie przypisana do ubezpieczenia bez możliwości wyboru opcji .

Istnieje wiele wyjątków  od obowiązku ubezpieczenia, o których będę pisał w kolejnych postach.sobota, 11 stycznia 2014

Coś na początek- czyli do czego to się nam może przydać.


Do czego może nam się przydać ten blog?

Na samym początku chciałbym napisać ,że na co dzień spotykam wiele osób w Szwajcarii, które niedawno się tutaj pojawiły oraz te, które mieszkają już tutaj od wielu lat. 

Wszyscy dobrze wiemy jak wiele trzeba się dowiedzieć, gdy pojawiamy się w Szwajcarii oraz jak wiele formalności na nas czeka.

Dlatego celem tego bloga będzie podanie oraz opisanie jak największej liczby informacji dotyczących finansów, ubezpieczeń oraz możliwości z nimi związanych.

Wszelkie informacje będą bazowały na obowiązującym prawie oraz na własnych doświadczeniach. Pracuję jako doradca finansowy, chciałbym pomóc i ułatwić życie wszystkim Polakom w Szwajcarii, poprzez informacje w języku polskim.

Mam nadzieję, że informacje tutaj zamieszczane będą pomocne dla wielu osób, które mieszkają w Szwajcarii, a także dla tych ,którzy dopiero przybywają .

Pozdrawiam i  życzę miłej lektury.
maciej.jasiczak@swisslife-select.ch