niedziela, 3 maja 2015

Ubezpieczenie wypadkowe - kto i kiedy jest ubezpieczeony?


           Ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy, nie przy pracy oraz chorób zawodowych – wszystkie te kwestie dotyczące następstw nieszczęśliwych wypadków są przedmiotem umowy zawartej między pracodawcą i pracownikiem.

Kogo może dotyczyć?
Prawo wymaga by wszystkie osoby zatrudnione w Szwajcarii były ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy to także osób pracujących w domu (homeworkers), praktykantów, stażystów, wolontariuszy, osób pracujących lub przyuczających się do pracy w warsztatach zatrudniających inwalidów oraz osoby trudniące się sprzątaniem i pracą (np. ogrodnik) w prywatnych domach.

Kogo nie dotyczy?
Ubezpieczenie to nie obejmuje osób prowadzących własną działalność oraz osób, które nie wykonują pracy zarobkowej jak np. żony lub mężowie zajmujący się domem, dzieci, studenci i emeryci. Ludzie należący do powyższych kategorii powinni uzyskać zabezpieczenie wynikające z ich umowy ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzyści!
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje koszty leczenia zarówno powstałe na skutek wypadków przy pracy jak i wypadków nie przy pracy, np. w czasie wolnym czy przerwie w pracy. Co więcej wypadki, które występują na drodze do lub z pracy, traktowane są jako wypadki przy pracy. Maksymalna kwota ubezpieczenia to 126.000,00 CHF.

Ważne!
Pracownicy, którzy zatrudnieni są w wymiarze mniejszym niż osiem godzin tygodniowo podlegają ubezpieczeniu wyłącznie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W takim przypadku należy pamiętać by nie rezygnować z ubezpieczenia wypadków nie przy pracy będącego częścią ubezpieczenia zdrowotnego!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz