wtorek, 27 stycznia 2015

Podjęcie pracy przez obywatela Unii Europejskiej w SzwajcariiWarto wiedzieć wyjeżdżając do Szwajcarii jakie trudności mogą nas spotkać przy próbie znalezienia zatrudnienia. Sytuacja obywateli tzw. starej unii oraz krajów, które do niej przystąpiły 1 maja 2004 r., a także obywateli krajów wchodzących w skład Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu jest zdecydowanie korzystniejsza. Po pierwsze ma to związek z przynależnością Szwajcarii to strefy Schengen, a co za tym idzie ze swobodą przemieszczania się. Oznacza to, że obywatele ww. wskazanych krajów mają prawo do swobodnego podróżowania do Szwajcarii, mieszkania na jej terenie oraz do zatrudnienia.

             
W Szwajcarii rozróżniane są dwa typy zatrudnienia:

  • na okres do 3 miesięcy (tzw. zatrudnienie krótkoterminowe)
  • oraz na okres powyżej 3 miesięcy.

Jeżeli chodzi o zatrudnienie krótkoterminowe (do 3 miesięcy lub 90 dni w ciągu roku kalendarzowego) to nie wymaga ono zezwolenia. Konieczne jest natomiast zarejestrowanie faktu podjęcia zatrudnienia, jednakże bez problemu można to zrobić online. Co istotne należy tego dokonać zanim faktycznie rozpocznie się stosunek pracy.

W przypadku zatrudnienia na okres dłuższy niż 3 miesiące należy wystąpić o pozwolenie na pobyt do właściwych dla miejsca zamieszkania władz gminnych. Jest się wtedy zobowiązanym do przedstawienia ważnego dowodu osobistego lub paszportu a także kopii umowy najmu w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania na terenie Szwajcarii oraz zdjęcia paszportowego. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę przedłożyć należy także samą umowę natomiast osoby otwierające własną działalność gospodarczą muszą przedłożyć dokumentację księgową potwierdzającą możliwość zarobienia na godne życie. Informacje na temat kosztów życia i pobytu można uzyskać z urzędu imigracyjnego kantonu. W przypadku ubiegania się o świadczenia socjalne, traci się prawo do pozostania w Szwajcarii.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza