piątek, 13 maja 2016

Ubezpieczenie wypadkowe - w pracy i poza pracą


Pracodawca w Szwajcarii ma obowiązek ubezpieczenia swoich pracowników od wypadków w pracy. Jeżeli osoby zatrudnione pracują przynajmniej 8 godzin tygodniowo w tej samej firmie, pracodawca zobowiązany jest również ubezpieczyć Nas od wypadków poza miejscem pracy. 

Deklaracja w przypadku wypadku ?

W momencie kiedy przydarzy wam się wypadek- w pracy czy też poza nią-powinniście niezwłocznie zgłosić to waszemu pracodawcy. Pracodawca ze swojej strony bezpośrednio musi zgłosić wypadek swojemu ubezpieczycielowi. Wy jako pracownicy otrzymujecie formularz, który wy lub wasz lekarz powinien wypełnić i odesłać jak najszybciej do ubezpieczyciela. Od tego zależy jak szybko w późniejszym czasie zostanie wypłacone świadczenie.

Wypłata pensji w sytuacji wypadku

W sytuacji wypadku, pracodawca jest zobowiązany wypłacać 80% pensji podczas określonego okresu czasu. Długość tego okresu nie jest określona prawnie. Jeżeli chodzi o decyzję trybunałów biorąc pod uwagę pierwszy rok pracy, wypłata w wysokości 80% wypłacana jest przez 3 tygodnie. Każdy pracodawca w tej kwestii może dowolnie ubezpieczyć swoich pracowników, dlatego należy to doczytać w umowie o pracę.

Czy pracodawca może nas zwolnić w przypadku niezdolności do pracy?

Jeżeli jesteście niezdolni do pracy w związku z wypadkiem, pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika podczas określonego czasu.

Czy możemy pracować posiadając zwolnienie lekarskie?
W przypadku niezdolności do pracy, nie mamy prawa pracować. W przeciwnym przypadku Ubezpieczyciel może zwrócić się do nas o zwrot wypłaconych świadczeń.

Kto opłaca składki na Ubezpieczenie wypadkowe w Szwajcarii?

Składki na obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych są obowiązkiem pracodawcy.Składki na obowiązkowe ubezpieczenie od wypadków poza  pracy należą do obowiązków pracownika.
Zgodnie z konwencją pracodawca może również płacić składki za wypadki nieprofesjonalne.


Jaka jest ubezpieczona pensja?

Dzienne diety(Les indemnités journalières) i renty są obliczane na podstawie ubezpieczonego wynagrodzenia. Ubezpieczone zarobki są równe wynagrodzeniu determinującemu AVS/AHV do 148 200 CHF rocznie lub 406 CHF dziennie. Część pensji nieobjęte AVS/AHV ze względu na wiek ubezpieczonego, a także zasiłki rodzinne, które są przyznawane jako zasiłek na dziecko, szkolenie lub sprzątanie, są również częścią składową ubezpieczonego wynagrodzenia.

Zgodnie z szwajcarskim indeksem cen konsumpcyjnych renty są co do zasady dostosowywane do inflacji co dwa lata. Jeśli jednak wskaźnik wzrośnie o ponad 4% w ciągu roku, renty zostaną skorygowane wcześniej.


Ważne

Należy sprawdzić w umowie o pracę, później w każdej liście płac (certificat de salaire) czy ubezpieczenie wypadkowe jest, na jakim poziomie oraz czy co miesiąc jest ono opłącane przez pracodawcę. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które będzie pokrywało naszą pensję w 100%. Oferty w tej dziedzinie są indywidualne i zależą od wielu czynników takich jak  m.in.wiek oraz wykonywany  zawód. 6 komentarzy:

 1. Mialam 2 razy wypadek w pracy i przez 7 tygodni wypalacano mi 100 % :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mimo tego że było płacone 100% było jakieś dodatkowe odszkodowanie od wypadku?

   Usuń
  2. Witam miałem wypadek na budowie 3miesiace temu i nie teraz kto ma za to płacić? Suva Czy mój pracodawca lekarz wypisal 100% i wydaje mi się że to powinno być płacona równowartość mojej wypłaty. Czy ktoś coś wie?

   Usuń
  3. W Pana umowie o pracę jest zapisane jak zabezpiecza Pana pracodawca w przypadku choroby lub wypadku.

   W Szwajcarii w zależności od wybranego przez pracodawcę sposobu zabezpieczenia może być kilka możliwości jak dana osoba jest zabezpieczona . Generalnie będzie to 100% lub 80% pensji w zależności od tego jak długo pracujemy w danej firmie oraz czy mówimy o chorobie czy wypadku. Choroba , jest zabezpieczona inaczej niż wypadek w większości przypadków w Szwajcarii.

   Usuń
 2. To masz niemałe szczęście bo mi również wypłacili, ale musiałem tak długo czekać, że bez kredytu się nie obyło.

  OdpowiedzUsuń
 3. Musiałeś aż kredyt na to wziąć ? Współczuję, najlepiej jest wtedy brać jakieś szybkie pożyczki.

  OdpowiedzUsuń