niedziela, 29 marca 2015

Ubezpieczenia w życiu codziennym

Ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne to oczywiście najbardziej popularne i najczęściej obowiązkowe formy ubezpieczeń. Natomiast równie często w codziennym życiu przydatne lub wręcz niezbędne są formy ubezpieczeń odnoszące się do majątku i odpowiedzialności cywilnej. Szwajcarzy generalnie lubią ubezpieczać siebie i swój majątek. Najbardziej rozpowszechnione są tu ubezpieczenia samochodowe i gospodarstwa domowego.

Ubezpieczenie samochodu

       Oprócz stosowanego w zdecydowanej większości europejskich państw obowiązkowego ubezpieczenia OC, bez którego nawet nie uda się zarejestrować auta istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Można nim objąć sam pojazd lub także pasażerów:
·    ubezpieczenie pojazdu (tzw. AC) może obejmować uszkodzenia wywołane kolizją oraz pokrywać straty wywołane przez pożar, kradzież, zbicie szyb czy zderzenia ze zwierzętami. Najczęściej można w miarę dowolnie kształtować zakres świadczeń objętych ubezpieczeniem,
·       dodatkowe ubezpieczenie wypadkowe, którym można objąć wszystkich pasażerów pojazdu, pasażerów z wyłączeniem kierowcy lub tylko kierowcę. Ten rodzaj ubezpieczenia jest szczególnie popularny w przypadku samochodów rodzinnych, którymi podróżują dzieci.
Stawki ubezpieczeń podobnie jak w Polsce uzależnione są od danego samochodu (wiek, moc) oraz od właściciela pojazdu i jego historii wypadkowej.

Ubezpieczenie gospodarstwa domowego

   Podobnie jak w przypadku samochodu, można ubezpieczyć gospodarstwo domowe(ubezpieczenie mieszkania) na wypadek szkód wywołanych przez:

  • ·         żywioły (pożar, powódź, huragan itd.),
  • ·         kradzież,
  • ·         zalanie
Dodatkowo można wykupić ubezpieczenie pokrywające ewentualne zbite szyby oraz kradzież rzeczy znajdujących się poza domem (np. telefon, laptop).
Suma ubezpieczenia obliczana jest na podstawie wartości nieruchomości i rzeczy znajdujących się wewnątrz niej. Najczęściej jest on dokonywany automatycznie poprzez podanie ilości osób zamieszkujących dane mieszkanie/dom oraz ilość pomieszczeń