środa, 13 maja 2015

Ubezpieczenie zdrowotne dla niemowląt


Ubezpieczenie dotyczące wszelkich zagrożeń dla zdrowia obejmuje dziecko od chwili narodzin. Jednakże w celu zapewnienia dalszej ochrony zdrowotnej należy w ciągu trzech miesięcy od urodzenia wykupić ubezpieczenie zdrowotne dla swojego dziecka

 W związku z tym, że wykupienie tego ubezpieczenia jest obowiązkowe, rodzic zostanie zobligowany do przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia (w postaci polisy lub karty ubezpieczenia). Zazwyczaj w tym celu kontaktują się z rodzicami przedstawiciele władz kantonalnych lub gminnych.

Swoboda wyboru ubezpieczyciela
  
Dzieci nie muszą być ubezpieczane przez tego samego ubezpieczyciela co ich rodzice. Mogą oni swobodnie dokonać wyboru firmy ubezpieczeniowej pod warunkiem, że będzie się ona znajdowała na liście autoryzowanych ubezpieczycieli. Jednocześnie firma ta ma obowiązek bezwarunkowego zaakceptowania umowy podstawowego ubezpieczenia. Co bardzo istotne firmy ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenie dla dzieci nie mają prawa odmówić zawarcia takiej umowy ubezpieczenia.

Skutki nie wybrania ubezpieczyciela lub spóźnienia się z jego wyborem

Jeśli rodzic spóźni się z zawarciem umowy ubezpieczenia i przekroczy termin trzech miesięcy, ubezpieczenie będzie obejmowało dziecko dopiero od daty zawarcia umowy. Co więcej firma ubezpieczeniowa nie będzie ponosiła retrospektywnie kosztów leczenia dziecka w okresie, w którym umowa nie była zawarta. Natomiast w przypadku gdy rodzic w ogóle nie ubezpieczy swojego dziecka, będzie ono losowo przypisane do jednej z firm ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie – najlepiej przed urodzeniem

  Firmy ubezpieczeniowe mogą odmówić dodatkowego ubezpieczenia niemowląt np. jeśli dziecko jest chore od urodzenia. Natomiast jeśli firma ubezpieczeniowa dopuszcza taką możliwość, najlepiej wykupić dziecku  ubezpieczenie zanim jeszcze przyjdzie na świat.

RADA:

Wszystkie osoby w Szwajcarii, które spodziewają się dziecka zapewniają ubezpieczenie przed porodem tak, aby nie mieć problemów przed czy po narodzinach, w przypadku komplikacji czy też problemów zdrowotnych dziecka przy i po narodzeniu. 

Ubezpieczenie zdrowotne dla noworodka można wybrać już po 5-6 miesiącu ciąży.

niedziela, 3 maja 2015

Ubezpieczenie wypadkowe - kto i kiedy jest ubezpieczeony?


           Ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy, nie przy pracy oraz chorób zawodowych – wszystkie te kwestie dotyczące następstw nieszczęśliwych wypadków są przedmiotem umowy zawartej między pracodawcą i pracownikiem.

Kogo może dotyczyć?
Prawo wymaga by wszystkie osoby zatrudnione w Szwajcarii były ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy to także osób pracujących w domu (homeworkers), praktykantów, stażystów, wolontariuszy, osób pracujących lub przyuczających się do pracy w warsztatach zatrudniających inwalidów oraz osoby trudniące się sprzątaniem i pracą (np. ogrodnik) w prywatnych domach.

Kogo nie dotyczy?
Ubezpieczenie to nie obejmuje osób prowadzących własną działalność oraz osób, które nie wykonują pracy zarobkowej jak np. żony lub mężowie zajmujący się domem, dzieci, studenci i emeryci. Ludzie należący do powyższych kategorii powinni uzyskać zabezpieczenie wynikające z ich umowy ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzyści!
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje koszty leczenia zarówno powstałe na skutek wypadków przy pracy jak i wypadków nie przy pracy, np. w czasie wolnym czy przerwie w pracy. Co więcej wypadki, które występują na drodze do lub z pracy, traktowane są jako wypadki przy pracy. Maksymalna kwota ubezpieczenia to 126.000,00 CHF.

Ważne!
Pracownicy, którzy zatrudnieni są w wymiarze mniejszym niż osiem godzin tygodniowo podlegają ubezpieczeniu wyłącznie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W takim przypadku należy pamiętać by nie rezygnować z ubezpieczenia wypadków nie przy pracy będącego częścią ubezpieczenia zdrowotnego!