czwartek, 30 sierpnia 2018

Jak ogłosić narodziny mojego dziecka w Szwajcarii ?

Jak ogłosić narodziny mojego dziecka w Szwajcarii ? 

Każde dziecko urodzone na terytorium Szwajcarii musi być zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego, w którym urodziło się dziecko. Oświadczenie to należy złożyć w ciągu 3 dni po urodzeniu dziecka.
Dokumenty do dostarczenia 
Zasadniczo za rejestrację noworodka odpowiada oddział szpitalny / oddział położniczy, w którym rodzi się dziecko.

Jeśli poród nie występuje w szpitalu, to obowiązek zgłoszenia spoczywa na rodzicach, matce lub ojcu  Rodzice mogą polecić stronie trzeciej, aby złożyła oświadczenie za pomocą pełnomocnictwa, które wskaże na piśmie do urzędnika stanu cywilnego nazwisko osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie urodzin w urzędzie stanu cywilnego.

sobota, 4 sierpnia 2018

Wakacje za granicą czyli o czym należy pamiętać mieszkając w Szwajcarii??

Jak znaleźć odpowiednią kombinację? Ubezpieczenie podróżne w Szwajcarii

Chociaż rynek w Szwajcarii jest pełen różnego rodzaju ubezpieczeń, niewiele jest takich, które obejmują wszystkie obszary ryzyka. Aby uniknąć luk ubezpieczeniowych i nadmiernego ubezpieczenia,  warto sprawdzić kilka elementów i się nad nimi zastanowić.  Za granicą podstawowe ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe nie zawsze wystarcza na pokrycie kosztów problemów napotkanych podczas wakacji. Pokrycie braków, „ubezpieczenie podróżne” są oferowane przez wielu aktorów na  rynku : ubezpieczenie zdrowotne, ogólnych lub specjalistycznych ubezpieczycieli, stowarzyszeń transportowych, emitentów kart kredytowych ... Produkty te nie są porównywalne, ponieważ nie pokrywają tych samych potrzeb. Główne rodzaje ryzyka dzielą się na trzy szerokie kategorie: