środa, 30 kwietnia 2014

Kto jest ubezpieczony przez II filar w Szwajcarii ???

Biorąc pod uwagę obowiązek ubezpieczenia, to powstaje on w momencie nawiązania stosunku pracy, lecz najwcześniej z ukończeniem 17 lat.  Składki pokrywają początkowo jedynie ryzyko zgonu oraz inwalidztwa.

Od 25 roku życia składki na II filar obejmują również ubezpieczenie emerytalne.Co to oznacza?

Oznacza to mianowicie, iż w momencie, gdy dana osoba będzie pracowała w Szwajcarii w wieku np. od 20 do 25 roku życia, wtedy w II filarze nie będzie miała żadnego uzbieranego kapitału.

Pewne grupy osób nie podlegają natomiast systemowi ubezpieczeń obowiązkowych. Są to mianowicie pracownicy niezależni czyli przedsiębiorcy. Osoby pracujące na mocy umowy ważnej nie  dłużej niż 3 miesiące, członkowie rodzin rolników pracujących w ich gospodarstwie lub osoby, które według ubezpieczenia rentowego są niezdolne do pracy zarobkowej w stopniu co najmniej 70%.

Rada: Sprawdźcie czy w waszej listy płac co miesiąc są pobierane składki na II filar.

Biorąc pod uwagę iż I oraz II filar zapewnić mają jedynie 60 % ostatniej pensji bardzo ważne jest ustanowienie III filaru, który pomoże wypełnić te braki oraz zaoszczędzić na podatku.

wtorek, 29 kwietnia 2014

Drugi filar- podstawy.

Po krótkiej przerwie świątecznej wracamy do pracy. Mam nadzieję, że spokojnie spędziliście święta i jesteście gotowi, aby lepiej zrozumieć szwajcarski system finansowy oraz polepszyć w miarę możliwości swoje zabezpieczenie.

Dzisiaj kilka słów na temat podstaw 2 filaru czyli LPP oraz często nazywanego w niemieckiej części Szwajcarii BVG.  A więc zaczynamy !

Fundusz emerytalny ( II filar) czyli fundusz zawodowy dąży do tego, aby uzupełnić braki wynikające z zabezpieczenia wynikającego z I filaru. Celem jest osiągnięcie po zsumowaniu I oraz II filaru około  60 % ostatniej pensji. 

II filar obowiązuje zatrudnionych już posiadających AVS/AHV i mających roczny dochód przekraczający 21'150 CHF (stan prawny w momencie pisania).

W związku z działaniem II filaru i jego zasadami często pojawia się wiele pytań takich jak np.

Co z osobami prowadzącymi własną firmę w Szwajcarii ( jednoosobowa działalność gospodarcza)???

Jak wygląda sytuacja osób, które pracując mniej lub na pomniejszonych etacie nie osiągają rocznie kwoty prawne ustalonej, dla której pracodawca jest zobligowany opłacać II filar?

Czy osoba zarabiająca ponad 100 000 chf rocznie będzie dobrze zabezpieczona poprzez II filar?

Czy dzięki dobremu wykorzystaniu II filaru możemy łatwiej stać się właścicielem domu lub mieszkania w Szwajcarii? Czy możemy zaoszczędzić podatki i jak?

Te i wiele wiele pytań powstają w momencie, kiedy interesujemy się swoimi oszczędnościami i nie lubimy przepłacać za podatki.

Warto dobrze znać zasady i możliwości związane z II filarem w Szwajcarii , bo dzięki temu łatwiej jest oszczędzać, płacić mniejsze podatki i realizować swoje cele finansowe !  


niedziela, 13 kwietnia 2014

Koszty w ubezpieczeniu zdrowotnym w Szwajcarii.

Dzisiaj kilka dodatkowych słów o tym, jakie koszty należy ponieść biorąc pod uwagę podstawowe ubezpieczenie zdrowotne.

A mianowicie, mamy dwie rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę, czyli :

  • Franszyza (300, 500, 1000, 1500, 2000 lub 2500)
  •  Dodatkowy koszt własny po przekroczeniu franszyzy ( 10%) 

 Jeżeli chodzi o pierwszy wspomniany element czyli franszyzę to mówimy tutaj o kwocie jaką w danym roku kalendarzowym musimy ponieść "z własnej kieszeni" zanim kasa chorych zacznie zwracać nam koszty leczenie lub badań.

Dodatkowy koszt własny czyli druga część, jest to kwota jaką musimy zapłacić z każdej faktury po przekroczeniu franszyzy. Te koszty kumulują się dla osób dorosłych do 700 CHF, a dla dzieci 350 CHF w danym roku kalendarzowym.

Przykład: 

Franszyza: 300 CHF

Dwie wizyty u lekarza plus leki, koszt 450 CHF

Biorąc pod uwagę iż musimy ponieść koszt do wysokości franszyzy czyli 300 CHF + 10 % kosztu, który przekracza franszyzę czyli 15 CHF.

Przy rocznych fakturach na 450 CHF zapłacimy więc 300 +15= 315 CHF

Dla wszystkich, którzy mają pytania odnośnie swojej kasy chorych, jakości czy też ceny lu chcieliby zmienić ubezpieczenie pozostaję do dyspozycji .


wtorek, 8 kwietnia 2014

Ubezpieczenie na wypadek Inwalidztwa (AI)

Bardzo ważny element jeżeli chodzi o zabezpieczenie w Szwajcarii to ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa, które widzimy co miesiąc przeglądając naszą listę płac.

Ale do rzeczy !

Wszystkie osoby zamieszkałe w Szwajcarii lub wykonujące tu działalność zarobkową są zobowiązane do ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa (AI).  Ubezpieczenie całkowicie lub częściowo niezdolni do pracy lub do wykonywania zwykłych prac z powodów zdrowotnych mają prawo do świadczeń.

Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa nadaje jednak priorytet działaniom mającym na celu dążenie do readaptacji zawodowej.  Dlatego też zanim renta zostanie przyznana osobie ubezpieczonej, każdy wniosek o rentę najpierw przejdzie wstępnemu rozpatrzeniu z punktu widzenia readaptacji*.



*Readaptacja, czyli wszelkie świadczenia, które mają na celu przystosowanie do pracy osoby, która nie może wykonywać dotychczasowej pracy. Mogą to być np. szkolenia.

poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Kto finansuje AHV-AVS w Szwajcarii

Rozmawiając o AHV- AVS należałoby wspomnieć przez kogo jest on finansowany??

Pierwszy filar, a konkretniej w tym przypadku AHV, AVS jest finansowany poprzez:
  • Osoby zatrudnione
  • Przedsiębiorców
  • Konfederację Szwajcarską
  • TVA czyli podatek od wartości dodanej (możemy porównać do polskiego VAT-u)
  • Podatek od kasyn

System z jakim mamy do czynienia jest bardzo zbliżony do polskiego, gdzie wpłaty dokonane w danym roku, automatycznie przeznaczane sa na wypłaty świadczeń osobom na emeryturze.

System funkcjonowania pierwszego filaru zdecydowanie różni się od systemu funkcjonowania drugiego oraz trzeciego filaru zabezpieczenia emerytalnego w Szwajcarii.

niedziela, 6 kwietnia 2014

Pierwszy filar w Szwajcarii - podstawowe Informacje

Kontynuując rozpoczętą walkę w celu wyjaśnienia tego jak działa system zabezpieczenia emerytalnego w Szwajcarii warto byłoby przeanalizować każdy z filarów. Dzisiaj kilka słów o pierwszym z nich czyli AVS- AHV, czyli ubezpieczeniu na "starość".

Mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat oraz kobiety, po 64 roku życia mają prawo do emerytury. Jej wypłata może być przyśpieszona o rok lub dwa ( obniżenie świadczenia o 6,8% za każdy rok wcześniej). Emerytura w Szwajcarii może być również "opóźniona", od jednego do pięciu lat, wtedy mamy do czynienia z podwyższeniem świadczenia od 5,2 % do 31,5% w zależności jak długi okres powyżej wieku emerytalnego będziemy jeszcze pracować.
Pod pewnymi warunkami osoby pobierające emeryturę mają prawo do renty na dzieci .

Biorąc pod uwagę dane demograficzne czyli problem starzejącego się społeczeństwa, który widzimy w całej Europie. Dlatego też świadczenia z 1 filaru nawet w Szwajcarii w dłuższym okresie będą dużo niższe.

Dlatego zdecydowana większość osób w Szwajcarii ma indywidualne konto emerytalne czyli 3 filar, który dzięki możliwym oszczędnościom podatkowym jest bardzo interesującym rozwiązaniem, które zapewnia prywatne zabezpieczenie emerytalne.

Zgodnie ze stwierdzeniem "umiesz liczyć, licz na siebie", zabezpieczenie emerytalne w Szwajcarii w postaci 3 filaru , związane również z gwarancją środków jest dla osób, które tutaj mieszkają szansą, by skorzystać z jednego z najlepszych systemów na świecie.

W razie pytań dotyczących 1,2,3 filaru dzwońcie ;)



czwartek, 3 kwietnia 2014

Szwajcarski system ubezpieczeń emerytalnych


Szwajcaria, kraj znany z rozwiniętego systemu finansowego. Dla osób ,które dobrze znają ten system istnieje bardzo wiele elementów ,dzięki którym można zaoszczędzić bardzo wiele podatku oraz bardzo szybko zebrać środki, aby zakupić dom lub mieszkanie.

Jeśli pracujesz w Szwajcarii będziesz musiał wstąpić do szwajcarskiego systemu zabezpieczenia emerytalnego.
W tym poście pierwsza część informacji odnośnie tego jak wygląda oraz z czego składa się system ubezpieczeń emerytalnych???

Do rzeczy, system emerytalny w Szwajcarii opiera się na 3 filarach:

- Pierwszy filar czyli w zależności od regionu, w którym jesteśmy AHV czy też AVS, jako podstawowy system zabezpieczenia emerytalnego

- Drugi filar to zawodowy fundusz emerytalny, który najczęściej możemy spotkać pod nazwami takimi jak LPP lub BVG.  Ten fundusz to świetne źródło oszczędności i możliwości (możliwości i poziom zabezpieczenia jest indywidualny dlatego należałoby to przeanalizować indywidualnie).

-Trzeci filar, Indywidualny fundusz emerytalny, najczęściej w postaci ubezpieczenia na życie, dzięki któremu można obniżyć kwotę płaconego podatku. Trzeci filar w Szwajcarii zapisany jest w szwajcarskiej konstytucji i właściwie każda osoba pracująca w Szwajcarii , która dobrze zna system finansowy posiada trzeci filar w Szwajcarii

Rada: Sprawdźcie na swojej liście płac czy odpowiednie składki są pobierane na rzecz waszego zabezpieczenia  emerytalnego (mam tutaj na myśli składki na drugi filar).

Jeżeli chcecie się dowiedzieć jak będzie wygląda system w Szwajcarii !

Dokładniejszy opis każdego systemu w Szwajcarii znajdziecie w wielu postach na tym blogu np.
trzeci filar w Szwajcarii pytania i odpowiedzi