poniedziałek, 20 stycznia 2014

Ubezpieczenia zdrowotne w Szwajcarii- udział własny (franchise)

Dzisiaj kilka słów o tym, na jakich zasadach należy wybierać  udział własny (franszyza) w ubezpieczeniach zdrowotnych w Szwajcarii.

Na początku kilka słów, o tym jakie mamy możliwości, a mianowicie:

Dla dorosłych :
-300.- , 500.- , 1000.- , 1500.- , 2000,-  oraz 2500.-*

Dla dzieci natomiast:
- 0.- , 100.- , 200.-, 300.-, 400.- , 500.- oraz 600.-*

Wybór każdej z tych kwot skutkować będzie, tym ile w danym roku kalendarzowym (franszyza jest brana pod uwagę od 01.01 do 31.12. danego roku) będziemy musieli pokryć kosztów leczenie, lekarstw czy też zabiegów medycznych. 

Generalna zasada jest taka, biorąc pod uwagę osoby dorosłe , aby  przy wyborze wysokości udziału własnego zadać sobie pytanie czy chodzimy do lekarza często (tzn. p. raz,dwa w miesiącu) czy też prawie w ogóle, max. 2 razy w roku.


Zakładając, że często gościmy u lekarzy i potrzebujemy wiele leków, rozsądnym rozwiązaniem jest wybór udziału własnego w wysokości 300 franków.W przypadku, kiedy wizyta u lekarza nie zdarza się często 1-2 razy w roku, wtedy najlepszą z finansowego  punktu widzenia opcją jest udział własny w wysokości 2500.-.

Przy wyborze franszyzy w wysokości np. 300.- czy 500.- koszt miesięczny ubezpieczenia zdrowotnego będzie dużo wyższy niż w przypadku udziału własnego w wysokości 2500.-

Wszystko to warto rozważyć indywidualnie ponieważ na wybór franszyzy wpływa wiele elementów:
- rezerwy finansowe
- stan zdrowia
- okres pobytu w Szwajcarii
- przewidywany koszt leczenia (nie zawsze można 
- inne


Przykład;

Mężczyzna, wiek 26 lat, kanton Neuchatel, Ubezpieczenie X.

Franszyza 2500,-  , koszt miesięczny 297 franków
Franszyza 300,- , koszt miesięczny 409 franków.


 *Niektórzy Ubezpieczyciele nie mają w swojej ofercie wszystkich wyżej wymienionych możliwości wyboru udziału własnego.

Porada:

Warto zastanowić się nad wyborem lub dopasowaniem franszyzy. Często propozycja ubezpieczyciela to 1500 chf, najczęściej z finansowego punktu widzenia jednak jest to najgorsza opcja jaka istnieje. Po dobrym zrozumieniu funkcjonowania franszyzy oraz odpowiednim wyborze mozna zaoszczędzić duże kwoty w przeciągu kilku lat. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza