wtorek, 19 lutego 2019

Ile lat składkowych potrzeba ,aby uzyskać w Szwajcarii pełną emeryturę ?

Ile lat potrzeba w Szwajcarii AVS/AHV, aby otrzymać pełną emeryturę?

Jaki jest spadek, jeśli nie zostanie to zrobione na przykład przez przez pięć lat?

Dla osoby, która wniosła do pierwszego filaru w Szwajcarii cały okres prawny, w jaki sposób ustalana jest wysokość jego emerytury?

Aby ubiegać się o pełną emeryturę, ubezpieczony musi spełnić obowiązek wniesienia składki od 1 stycznia po ukończeniu 20 lat do 31 grudnia roku poprzedzającego oficjalny wiek emerytalny w Szwajcarii (zwykły wiek emerytalny)

Opłacanie składek emerytalnych w Szwajcarii  uznaje się poprzez:


  • opłacanie składek
  • prawo do premii za zadania edukacyjne  lub pomocowe (osoby posiadające dzieci lub pomagające osobom z problemami zdrowotnymi)
  • dzielenie się dochodem w trakcie małżeństwa  (w Szwajcarii system pozwala na zaakceptowanie lat składkowych osobom, które w trakcie małżeństwa nie pracowały ,a na przykład zajmowały się dziećmi i nie posiadały żadnego dochodu).

 Obecnie pełny okres składkowy w Szwajcarii to  44 lata dla mężczyzn i 43 dla kobiet. W oparciu o aktualną maksymalną emeryturę na pełną skalę (skala 44) w wysokości 2370 franków (2019 rok), rentę 39-letnią (czyli osoba ,która miała o 5 lat składkowych mniej) obliczoną na maksymalny roczny dochód wyniósłby 2101 franków, co stanowi redukcję o 5/44.

Jeśli okres składkowy jest pełny (kompletny), elementem jaki ma wpływ na poziom emerytury  jest średni roczny dochód z przepracowanych (składkowych ) lat. Jest to z jednej strony średni dochód z działalności zarobkowej, tj. Suma wszystkich dochodów uzyskanych do 31 grudnia roku poprzedzającego prawo do renty, rewaloryzowany  zgodnie z rokiem rozpoczęcia  ubezpieczenia podzielony przez liczbę lat i miesięcy, które można wziąć pod uwagę.

Uwaga, za  lata młodości, dochód uzyskany między 18 a 20 rokiem życia,  brane pod uwagę tylko w przypadku luk w składkach. Z drugiej strony brane są również pod uwagę premie za zadania edukacyjne lub pomocowe.

 Jak widzicie nie jest to zbyt łatwe do zrozumienia, najważniejsze jednak , że każda osoba mające w Szwajcarii zaakceptowane lata składkowe może starać się o emeryturę (częściową) lub pełną ze Szwajcarii ,która jest wypłacana na cały świat.

Trzeba pamiętać , że aby dobrze zabezpieczyć kwestie emerytalne  należałoby samemu również pomyśleć o składkach emerytalny ? Jak to zrobić i ile odkładać? O tym pisaliśmy tutaj:  Ile i od kiedy należy odkładać na emeryturę ??? 

Analiza emerytalna w Szwajcarii

1 komentarz: