wtorek, 14 kwietnia 2015

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnejSwoistym uzupełnieniem pakietu ubezpieczeń, które są wysoce rekomendowane dla mieszkańców Szwajcarii jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zasadniczą różnicą między wskazanymi w poprzednim wpisie w tej dziedzinie formami ubezpieczeń a ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest to, że dotyczy ono uszczerbku spowodowanego na zdrowiu lub majątku osób trzecich. A zatem to ubezpieczyciel przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód.
          
    Ubezpieczenie to może przykładowo dotyczyć:

·         -uszkodzenia ciała: śmierć, uszkodzenie lub inny -uszczerbek na zdrowiu osoby trzeciej,
·        - utraty lub uszkodzenia mienia: zniszczenie, -uszkodzenie lub utrata mienia,
·         -zwierząt: śmierć, uszkodzenie i utratę zwierząt.
  
Warto również wiedzieć kogo można objąć ubezpieczeniem:

  •    osoba wykupująca ubezpieczenie,
  • małżonków oraz partnerów życiowych, dzieci oraz zwierzęta


    Bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańca Szwajcarii jest, że większość właścicieli wynajmujących swoje mieszkania żąda od najemców ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Natomiast w niektórych kantonach ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla właścicieli psów.

    Osobne zagadnienie stanowi funkcjonowanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla przedstawicieli niektórych branż (np. komornik, notariusz) oraz dobrowolnego ubezpieczenia dla pracodawców (ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność) i osób prowadzących działalność gospodarczą.

    Brak komentarzy:

    Publikowanie komentarza