wtorek, 8 kwietnia 2014

Ubezpieczenie na wypadek Inwalidztwa (AI)

Bardzo ważny element jeżeli chodzi o zabezpieczenie w Szwajcarii to ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa, które widzimy co miesiąc przeglądając naszą listę płac.

Ale do rzeczy !

Wszystkie osoby zamieszkałe w Szwajcarii lub wykonujące tu działalność zarobkową są zobowiązane do ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa (AI).  Ubezpieczenie całkowicie lub częściowo niezdolni do pracy lub do wykonywania zwykłych prac z powodów zdrowotnych mają prawo do świadczeń.

Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa nadaje jednak priorytet działaniom mającym na celu dążenie do readaptacji zawodowej.  Dlatego też zanim renta zostanie przyznana osobie ubezpieczonej, każdy wniosek o rentę najpierw przejdzie wstępnemu rozpatrzeniu z punktu widzenia readaptacji*.*Readaptacja, czyli wszelkie świadczenia, które mają na celu przystosowanie do pracy osoby, która nie może wykonywać dotychczasowej pracy. Mogą to być np. szkolenia.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza