środa, 30 kwietnia 2014

Kto jest ubezpieczony przez II filar w Szwajcarii ???

Biorąc pod uwagę obowiązek ubezpieczenia, to powstaje on w momencie nawiązania stosunku pracy, lecz najwcześniej z ukończeniem 17 lat.  Składki pokrywają początkowo jedynie ryzyko zgonu oraz inwalidztwa.

Od 25 roku życia składki na II filar obejmują również ubezpieczenie emerytalne.Co to oznacza?

Oznacza to mianowicie, iż w momencie, gdy dana osoba będzie pracowała w Szwajcarii w wieku np. od 20 do 25 roku życia, wtedy w II filarze nie będzie miała żadnego uzbieranego kapitału.

Pewne grupy osób nie podlegają natomiast systemowi ubezpieczeń obowiązkowych. Są to mianowicie pracownicy niezależni czyli przedsiębiorcy. Osoby pracujące na mocy umowy ważnej nie  dłużej niż 3 miesiące, członkowie rodzin rolników pracujących w ich gospodarstwie lub osoby, które według ubezpieczenia rentowego są niezdolne do pracy zarobkowej w stopniu co najmniej 70%.

Rada: Sprawdźcie czy w waszej listy płac co miesiąc są pobierane składki na II filar.

Biorąc pod uwagę iż I oraz II filar zapewnić mają jedynie 60 % ostatniej pensji bardzo ważne jest ustanowienie III filaru, który pomoże wypełnić te braki oraz zaoszczędzić na podatku.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza