niedziela, 26 stycznia 2014

Wizyta prezydenta Szwajcarii w Polsce

Wizyta prezydenta Szwajcarii z małżonką w Polsce potrwa dwa dni. Będzie pierwszą wizytą dwustronną Burkhaltera po objęciu przez niego 1 stycznia urzędu prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej.

Wizyta rozpocznie się od powitania w Pałacu Prezydenckim, w którym dojdzie do spotkania obu par prezydenckich i rozmów. Następnie prezydent Szwajcarii złoży wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza i weźmie udział w forum ekonomicznym na Stadionie Narodowym.
Planowane jest również spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, a wcześniej spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, podczas którego ma nastąpić podpisanie polsko-szwajcarskiej umowy o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków i wydawania wiz. Wieczorem szwajcarska para prezydencka zostanie podjęta uroczystą kolacją w Pałacu Prezydenckim.
Drugiego dnia wizyty Burkhalter uda się do Krakowa, gdzie odwiedzi szpital im. Ludwika Rydygiera i spotka się z wybranymi partnerami uczestniczącymi w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy. Następnie uda się na teren byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Wieczorem para prezydencka wróci do Szwajcarii.
- Celem wizyty jest wzmocnienie współpracy dwustronnej i to zarówno w odniesieniu do współpracy gospodarczej, jak i politycznej. Podczas wizyty zostanie przyjęta wspólna deklaracja polsko-szwajcarska, która podsumuje dotychczasową współpracę i wyznaczy nowe kierunki współdziałania polsko-szwajcarskiego – powiedział Jaromir Sokołowski, minister w Kancelarii Prezydenta odpowiedzialny za sprawy zagraniczne.
Jak podkreślił, dla Polski ważne jest zapoznanie się ze szwajcarskimi doświadczeniami w zakresie przepływu technologii z nauki do przemysłu, jak i dualnego systemu kształcenia zawodowego, czyli podejmowania nauki przez uczniów nie tylko w szkołach zawodowych, ale również w przedsiębiorstwach. Tej problematyce będzie poświęcone Polsko-Szwajcarskie Forum Ekonomiczne, które w poniedziałek obaj prezydenci otworzą na Stadionie Narodowym w Warszawie.
- Szwajcarzy są liderami w transferowaniu nowoczesnych rozwiązań naukowych i zaawansowanych technologii z uczelni do przemysłu. Wiele krajów z zainteresowaniem obserwuje szwajcarskie rozwiązania i Polacy nie są tu wyjątkiem - ocenił Sokołowski. Dodał, że kwestie transferu innowacji technologicznych z uczelni do przemysłu oraz dualny system kształcenia zawodowego mają być przedmiotem organizowanych przez prezydenta forów debaty publicznej.
- Wizyta ma również wzmocnić polsko-szwajcarską współpracę na forum międzynarodowym - mówił Sokołowski. Szwajcaria przejęła 1 stycznia br. przewodnictwo w OBWE. Prezydencki minister przypomniał też, że Polska i Szwajcaria należą "do wspólnej konstytuanty w Międzynarodowym Funduszu Walutowym".
Wśród tematów, które zostaną podjęte przez prezydentów, będzie też sytuacja Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Placówce, której historia sięga 1870 r., grozi eksmisja z XIII-wiecznego zamku nad Jeziorem Zuryskim. Muzeum uważane jest za jedną z najciekawszych i najstarszych polskich placówek kulturalnych poza granicami kraju. Założone jako Muzeum Narodowe kilka lat po powstaniu styczniowym służyło zabezpieczeniu polskich zabytków historycznych i propagowaniu spraw polskich. Obecnie przyszłością placówki zajmuje się powołany przez miejscowe władze zespół, który w marcu ma przedstawić nowy plan zagospodarowania zamku.
- Prezydent w rozmowach z prezydentem Szwajcarii podejmie temat Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Zaapeluje do strony szwajcarskiej, by wspólnie ze stroną polską wypracowała rozwiązanie, które usatysfakcjonuje nie tylko miejscowe środowiska, ale również przedstawicieli muzeum, jak i wszystkich Polaków przywiązanych do tej polskiej placówki - powiedział Sokołowski.
Zwrócił przy tym uwagę, że Komorowski docenia rolę muzeum w Rapperswilu "jako bardzo ważnego ośrodka trwania polskości w czasie, kiedy państwa polskiego nie było na mapie Europy". Przypomniał też, że prezydent w 2012 r. spotkał się w rapperswilskim muzeum ze szwajcarską Polonią i podkreślił, że placówka powinna służyć pogłębieniu przyszłej polsko-szwajcarskiej współpracy.
W październiku 2012 r. Komorowski wraz z żoną Anną złożyli wizytę w Szwajcarii na zaproszenie ówczesnej prezydent Konfederacji Szwajcarskiej, przewodniczącej Rady Federalnej Eveline Widmer-Schlumpf. Wcześniej, w czerwcu 2011 r. Polskę odwiedziła ówczesna prezydent Szwajcarii Micheline Calmy-Rey. Spotkała się z Komorowskim i ówczesnym wicepremierem Waldemarem Pawlakiem. Wizyta była związana z rozpoczynającą się 1 lipca 2011 r. polską prezydencją.
Szwajcaria nie ma instytucji głowy państwa. Funkcje reprezentacyjne pełni wybierany na rok przewodniczący Rady Federalnej (rządu), noszący tytuł prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej. Rada Federalna sprawuje najwyższą władzę rządzącą i wykonawczą; składa się z 7 członków (ministrów), wybieranych przez parlament na czteroletnią kadencję. Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament - Zgromadzenie Federalne złożone z Rady Narodowej i Rady Kantonów.
Rada Narodowa (izba niższa) o kadencji czteroletniej liczy 200 deputowanych. Rada Kantonów (izba wyższa) składa się z 46 członków, wybieranych na okres od jednego do czterech lat.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza