środa, 7 maja 2014

II filar pytania i odpowiedzi ! cz. 3

5. Renta, świadczenia w przypadku inwalidztwa (Invalidenrente)

Jak dobrze wiecie II filar w Szwajcarii to nie tylko zabezpieczenie emerytalne, ale także zabezpieczenie w przypadku inwalidztwa.

Renta jaka należy się osobie niezdolnej do pracy w przypadku choroby jest wypłacana przez I oraz II filar i to właśnie II filar uzupełnia świadczenia AHV/AVS.

Wartość renty jaka podana jest na certyfikacie zawsze odpowiada sytuacji inwalidztwa w stopniu 100%, dlatego też jeżeli stopień inwalidztwa będzie mniejszy, proporcjonalnie zmniejszy się wartość wypłacanego świadczenia.

Zgodnie z zasadami przyjętymi prawnie, to instytucja I  filaru decyduje o stopniu niepełnosprawności, a jej decyzję uwzględnia również instytucja II filaru.

Jeżeli chodzi o zabezpieczenia inwalidztwa , mamy również w II filarze zabezpieczenia dla dziecka osoby niepełnosprawnej.

Świadczenia z tytułu inwalidztwa wypłacane są aż do momentu uzyskania wieku emerytalnego.

6. Świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego

Co dzieje się w przypadku śmieci ubezpieczonego ?  W takiej sytuacji żona ma prawo do renty po zmarłym mężu do końca życia, natomiast dzieci w zależności czy  studiują czy nie mają prawo do renty po zmarłym ojcu do wieku 18 lub 25 lat.

W niektórych instytucjach osoby, które nie są zamężne mają prawo do renty po zmarłym partnerze, natomiast nie jest to częsta sytuacja. Sytuacja taka jest opisana w regulaminie każdej instytucji II filaru.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza